Básničky a říkadla

Já jsem malý šroubek,
vyvrtám vám vroubek,
já jsem malý šroubeček,
vyvrtám vám vroubeček.

Dešťové kapičky,
dostaly nožičky,
běhaly po plechu,
dělaly neplechu.

Bim bam zvoneček,
plave každý chlapeček,
bim bam rolnička,
plave každá holčička.

Máchám, máchám prádlo,
které na zem spadlo.
Našim dětem do bláta,
když honily koťata.

Ruce, ruce, ručičky,
máte pěkné prstíčky,
máte pěkné dlaně,
zatleskáme na ně.

Děti to je novina,
přiletěla bublina.
Bublina se nafukuje,
přitom pěkně poletuje.

Dívejte se děti,
jak bublina letí.
Letí, letí, otáčí se
a udělala prásk!

Had leze z díry,
vystrkuje kníry,
bába se ho lekla,
na kolena klekla.
Bábo ty se nelekej,
na kolena neklekej.

Já jsem malý had,
já mám děti rád.

Jede, jede mašinka,
kouří se jí z komínka.
Jede, jede vláček,
malý motoráček.

Kutálí se ze dvora,
takhle velká brambora.
Neviděla, neslyšela,
že na ní padá závora.
Kam koukáš ty závoro,
na tebe ty bramboro.
Kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák.

Levá, pravá,levá,pravá,
tak se chodí do světa,
kdo to splete, ty můj světe,
ten je velký popleta.

Každá ruka má prstíčky,
sevřeme je do pěstičky,
bum bum na vrátka,
to je pěkná pohádka.

Žába leze po žebříku,
natahuje elektriku.
Nejde to, nejde to,
necháme to na léto.

Namaluj mi Aničko,
namaluj mi srdíčko,
červené jak jablíčko.

Levá pravá maluje,
Anička se raduje.
To je ale paráda,
my si hrajem na hada.
Had ocáskem vrtí,
zkusíme to děti.
To je ale paráda,
my si hrajem na hada.

 

Po paloučku skáče kos,
celý černý, žlutý nos.
Hop a skok ani krok,
takhle skáče celý rok.

Vařila myšička kašičku
na zeleném rendlíčku.
Přijde dětí jako smetí,
až je prázdný rendlíček.

Tů, tů, tů,auto už je tu.
Pojeď mámo pojeď s námi,
auto už je za horami.
Tů, tů, tů,auto už je tu.

Malé ruce tlesky, tlesk.
Tlesknou vzadu,
tlesknou vpředu,
Stejně rychle jako blesk,
udělají vodě tlesk.

Melu, melu kávu,
pro dědka a bábu.
Jedno zrnko sem,
druhé zrnko tam.

Co se stalo v trávě?
Narodil se brouček právě.
Vzhůru letí ještě ještě,
srazila ho kapka deště.

Ruka plácá o vodu,
Máme tady pohodu.
Kdo na vodu natáhne se,
Radost najde,nebojte se.

Leze, leze brouk,
vítr do něj fouk.
Překulil se na záda,
Takhle třepe nohama.
Leze, leze brouk,
vítr do něj fouk.
Roztočil ho do kola,
zavoláme doktora,
Překulil se brouk.

Kolo, kolo mlýnský,
za čtyrky rýnský.
Kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo,
udělalo bác.

Talířek je kulatý,
polívčička horká,
kocourek se nespálí,
do polévky fouká.

Antoši, Antoši,
máš kocoura na koši.
Kocour spadne z koše,
povalí Antoše.

Měl jsem myšku tanečnici,
tančila mi po světnici.
Byla černá a bílá,
každému se líbila.

Když jsem přišel z dvorečka,
tančila mi dokolečka.
Jednou sem a jednou tam,
točila se do všech stran.

Modrají se pomněnečky,
zelená se klokočí, klokočí,
kdo se semnou v tom kolečku
Kdo se semnou zatočí.

 

Hastrmane, tatrmane,
dej nám kůži na buben.
My ti budem bubnovati,
až polezeš z vody ven.

Plave rybka po rybníčku,
nemá žádnou pokladničku.
Kam penízky ukládá?
Na bříško a na záda.

Takhle cvičí jedna ruka,
takhle cvičí druhá ruka.
Takhle cvičí hlavička,
takhle roste travička.

Jede vláček Kolejáček,
pospíchá nám do zatáček.
Pospíchá nám do daleka,
kde na děti máma čeká.

Všechny svoje prsty,
schováme si v hrsti.
Spočítáme je hned,
jedna, dvě, tři, čtyři, pět.

Jede, jede mašinka,
pomalá a malinká,
kouř jí stoupá z komínka.
Kola se jí točí,
ztrácí se nám z očí.

Jede vláček Kolejáček,
jede, houká do zatáček.
Od nádraží k nádraží,
cestující rozváží.

Vlezla myška do vodičky,
utíkala od kočičky.
Myško malá, maličká,
uteč číhá kočička.

Válím, válím sud,
dupky, dupky,dup.
Otočím se maličko,
překulím se na bříško.

První, druhá, třetí,čtvrtá,
na zahrádce krtek vrtá.
Vrtá samé vývrtky,
dělá tunel pro krtky.

My jsme malí ušáci,
nemáme nic na práci.
Trénujeme běh a skoky
Přes pařezy, přes potoky.
Učíme se kotouly,
Nekoukáme na bouli.

V Americe při muzice,
tancovaly tři opice.
Jedna tak,druhá tak
a ta třetí všelijak.

Hrálo si koťátko na trávníčku,
sahalo pacičkou po sluníčku,
Sluníčko upletlo zlatý pásek
chytilo koťátko za ocásek.

Kdo má křídla,
ať si létá,
V oblacích a kolem světa.

Jede, jede mašinka,
kouří se jí z komínka.
Šš šš šš hů,
už je na vršíčku,
přivezla nám písničku.
Šš šš hů.

Písničky

Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem odemčená, kdo do ní vejde,
tomu hlava sejde, ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem!

Paci, paci, pacičky, to jsou naše ručičky.
Ťapy, ťapy, ťapičky, to jsou naše nožičky.
Ručky, aby dělaly, nožky, aby běhaly,
očka, aby viděla, ouška, aby slyšela,
pusinka je na papání, a nosánek na čmuchání.

Prší, prší jen se leje, kam koníčky pojedeme?
Pojedeme na luka až kukačka zakuká
Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala.
Ty kukačko nekukej, má panenko neplakej.

Skákal pes, přes oves, přes zelenou louku.
Šel za ním myslivec, péro na klobouku.
Pejsku náš, co děláš, žes tak vesel stále,
Řek bych vám, nevím sám, hop… a skákal dále.

Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ni: Dupy, dupy, dup, ona zas: Cupy, cupy, cup.
Houfem, ovečky, seberte se všecky, houfem, ovečky, seberte se.

Kočka leze dírou pes oknem, pes oknem.
Nebude-li pršet nezmoknem, nebude-li pršet nezmoknem.
A když bude pršet zmokneme, zmokneme.
Až vysvitne slunko uschneme, až vysvitne slunko uschneme.

Holka modrooká nesedávej u potoka, Holka modrooká nesedávej tam.
V potoce se voda točí, podemele tvoje oči.
Holka modrooká nesedávej tam.
Holka modrooká nesedávej u potoka, Holka modrooká nesedávej tam.
V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek.
Holka modrooká nesedávej tam.

Červený šátečku, kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč.
Má milá se hněvá, já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč.

Tluče bubeníček tluče na buben a svolává hochy – hoši pojďte ven.
Ať je slunko nebo mraky zahrajem si na vojáky
hola hola hej nikdo nemeškej.
Tluče bubeníček tluče na buben a svolává hochy – hoši pojďte ven.
Zahrajem si na vojáky máme pušky i bodáky hola hola hej nikdo nemeškej.