Řádně omluvené lekce lze po domluvě nahradit. Na výběr náhrady omluvené lekce máte 3 měsíce. Pouze v případě dlouhodobé nemoci (potvrzené lékařskou zprávou) se dá prodloužit na 5 měsíců!

Omluvit dítě z lekce můžete formou sms na čísle: 732 727 889 – minimálně 24 hodin před začátkem omlouvané lekce. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel.

U sourozenců (pokud jsou do aktuálního kurzu zapsáni) lze odečíst náhrady pouze z posledního předešlého kurzu.

UPOZORNĚNÍ: Na pozdější omluvy nebude brán zřetel!

Čím dříve nám dáte vědět, že se nemůžete zúčastnit, tím lépe pro rodiče, kteří shánějí náhradu. Není-li Vaše dítě večer před lekcí zrovna v dobrém stavu, je lepší se hned omluvit. Nečekejte až do rána, jestli se jeho stav zlepší. Jestliže se takto omluvíte a Vašemu dítěti bude ráno dobře, můžete nám zavolat. V případě, že si Vaši lekci nevzal nikdo z náhradníků, můžete přijít. Tzn., že když si chcete vybrat lekce, ze kterých jste se řádně dopředu omluvili, musíte někdy přijít 2x v týdnu, jednou na svou pravidelnou lekci a jednou na náhradní hodinu.

Řádně omluvené lekce Vám budou evidovány 3 měsíce od data omluvení.
Náhrady lze po dobu 3 měsíců vybírat i v případě, že nemáte zaplacený další kurz. Náhrady bude možno čerpat na všech třech bazénech!

Náhrady lze vyčerpat také formou pronájmu celého bazénu na Viniční a to jen v sobotu a neděli cca 11:30 – 13:30hod – na 1 hodinu za 3 náhrady. Na rodinné plavání je třeba se předem tel. objednat.

Náhrady za své řádně omluvené lekce si rodiče domlouvají osobně s instruktorkou, která není ve vodě. Když jim tato instruktorka sdělí, že momentálně není nikdo omluvený a tudíž jim nemůže žádnou náhradu nabídnout, je potřeba, aby se rodiče dotazovali na náhradu i telefonicky v průběhu týdne.